Le Géoportail National
du Grand-Duché de Luxembourg

Gemeng : Bous -> Stroossekaméidi 2011 (LDEN)

Hei fannt dir eng Duerstellung vun dem Layer an der Gemeng, déi dir ausgewielt hutt. Ee Klick op den Numm vum Layer brëngt Iech direkt an de Geoportal.


Numm
Cartographie du Bruit concernant les routes principales (LDEN)
Beschreiwung
Noise map of all the major roads of more than 3 million vehicles per year located on the territory of the Grand-duchy of Luxemburg and all roads inside of agglomerations. This map is representative for the year 2011 and is using the noise index LDEN.
This noise map has been elaborated in the context of the DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, transposed into national law by the loi du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit and the règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

Attributes:
LDEN = 90 -> LDEN 85 - 90 dB(A)
LDEN = 85 -> LDEN 80 - 85 dB(A)
LDEN = 80 -> LDEN 75 - 80 dB(A)
LDEN = 75 -> LDEN 70 - 75 dB(A)
LDEN = 70 -> LDEN 65 - 70 dB(A)
LDEN = 65 -> LDEN 60 - 65 dB(A)
LDEN = 60 -> LDEN 55 - 60 dB(A)
LDEN = 55 -> LDEN 50 - 55 dB(A)
LDEN = 50 -> LDEN 45 - 50 dB(A)
Gülteg vun
25/04/2013
Revisiounsdatum
25/04/2013
Stëchwieder
Kaméidi
Aschränkungen fir den öffentlëchen Zougang
n.a.
Komplett Metadaten
Link